ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

Konferencia Ústrednej kancelárie ZSVB na Slovensku - Košice

Konferencia dňa 14. novembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod v priestoroch firmy REINTER s.r.o., Svätoplukova 36, 040 01 Košice

Konferencia Regionálneho centra ZSVB na Slovensku - Banská Bystrica

Konferencia RC Banská Bystrica dňa 12. novembra 2019 (utorok) o 15,00 hod v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice - prednášková sála v podkroví

NEPREHLIADNITE !!!

Návrh na zápis ...

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás