ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

NEPREHLIADNITE !!!

Návrh na zápis ...

Regionálne centrum Banská Bystrica

Regionálne centrum Banská Bystrica Vás týmto srdečne pozýva na odborné semináre v dňoch 26.marca a 28.marca 2019

ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Odborné sympózium - MANUÁL KOMPLEXNEJ OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV 20.3.2019 o 8,30 hod v Congress Hotel Centrum v Košiciach, Južná trieda 2A, kongresová sála DARWIN.

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás