RC ZSVB na Slovensku - Žiar nad Hronom

ČINNOSŤ RC ZSVB NA SLOVENSKU - Žiar nad Hronom   

  Rok 2016

Zástupcovia RC ZSVB NA SLOVENSKU ŽIAR NAD HRONOM sústredili svoju prácu na oblasť ďalšieho nárastu členskej základne vo svojom regióne a poskytovaniu poradenstva pre svojich členov, ale i nečlenských SVB, formou písomných a telefonických konzultácií. 


Dňa 26.10.2016 realizovalo RCZH odborný seminár v meste Žarnovica na témy : Obnova BD od A po Z , vrátane financovania – firma JG-STAVING Plus, s.r.o., Optimálna poistná ochrana pre BD – ALLIANZ SP, a.s. Do diskusie boli zaradené aj aktuálne témy v oblasti fungovania SVB. 


Rok 2015 

Dňa 9.12.2015 sa uskutočnil v Žiari nad Hronom odborný seminár, ktorého témami bola obnova balkónov a lodžií (prezentovaná p. Dušanom Vačekom – firma EKONOMSERVIS), tradičné aj neštandardné riešenia skupinových poštových schránok v bytových domoch (prezentovaná p. Ing. Milanom Martinásekom – firma MARBOX) a informácie o Zákone 246/2015 Z.z. o správcoch a ďalšími aktuálnymi informáciami z oblasti fungovania SVB (prezentované p. prezidentkou Petrou Jurčákovou). Seminára sa zúčastnilo 33 predsedov SVB z regiónu a trval približne 3 hodiny. Všetky témy zaujali zúčastnených zástupcov SVB, keďže padlo množstvo otázok a viedla sa k témam aj diskusia. Pracovníci RC ZSVB na Slovensku ZH poskytli viaceré konzultácie a svojou prácou prispeli aj k získaniu nových členov - SVB – v rámci svojho regiónu.

Rok 2014

28.10.2014, Žiar nad Hronom - odborný seminár zameraný na tému: Novela č.205 / 2014 Z.z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č.182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP – zmeny platné od 1.10.2014
Predseda RC ZSVB na Slovensku ZH sa zúčastnil 2 stretnutí predsedov SVB v Kremnici, ktorých účelom bolo iniciovať založenie klubu predsedov v tomto meste. Na prvom stretnutí klubu, dňa 24.9.2014, prebehli voľby predsedu a členov výboru. Bola podaná aj krátka informácia o novele zákona o vlastníctve bytov a NP a spísané podmienky predsedov, ktoré ich trápia v meste Kremnica.
04.02.2014, Zvolen - v spolupráci s ÚK ZSVB na SlovenskuOdborný seminár zameraný na tému: Ochrana osobných údajov.Vo Zvolene sa spojili dve regionálne centrá ZSVB na Slovensku z Banskej Bystrice a zo Žiaru nad Hronom.Seminár bol doplnený o prednášku na tému: Spôsob rozúčtovania tepla pri použití PRVN.


Rok 2012

11.12.2012 v Žiari nad Hronom zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku ZH odborný seminár na tieto témy:

  • Tvorba ceny tepla a efektívne vykurovanie
  • Rekonštrukcie rozvodov ÚK a TÚV a ich vyregulovanie
  • Rekonštrukcie a výmeny výťahov v bytových domoch
  • poistenie bytových domov 
1.12.2012 sa uskutočnilo stretnutie členov Klubu v Prievidzi.
10.10.2012 v Kremnici zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku ZH školenie na tému: "Práva a povinnosti predsedov a členov rád v SVB".
27.3.2012 Klub predsedov Prievidza zabezpečil pracovné stretnutie členov a nečlenov Klubu ZSVB na Slovensku Prievidza a zástupcov ZSVB na Slovensku z Košíc.
29.2.2012 v Žiari nad Hronom zorganizovalo RC ZSVB na Slovensku ZH školenie na tému: "Práva a povinnosti predsedov a členov rád v SVB".