ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

Odporúčanie od SPP

Postup komunikácie pri zistení únikov plynu v bytových domoch počas revízií - spresnenie

OZNÁMENIE - Aktivácia elektronických schránok sa predlžuje !!!

Aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby zapísané v inom ako obchodnom registri, kde patria spoločenstvá vlastníkov bytov sa predlžuje.

NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRA

Návrh na zápis ...

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás