Novinky

Akreditované vzdelávanie: Správa bytového fondu

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

organizuje akreditované vzdelávanie: Správa bytového fondu

 

Rozsah počtu hodín: 90 h

Miesto konania: Košice a Bratislava

Predpokladaný termín konania: Apríl - Máj 2019,

v dňoch štvrtok, piatok, sobota, počas troch týždňov

Začiatok termínu kurzu je závislý od počtu prihlásených uchádzačov

Cena akreditovaného kurzu:      600 € pre členov združenia

                                                          800 € pre nečlenov združenia

Ubytovanie a stravu hradí účastník, zabezpečí organizátor na základe požiadaviek účastníka.

Bližšie informácie:

Pevná linka: 055 678 2483

Mobil: 0944 263 603

Mail: zsvb@zsvb.sk

PRIHLÁŚKA do akreditovaného kurzu.docx