Absolventi 2013

s

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE - ABSOLVENTI 2013

Od 13. marca 2013 máme ďalších 13 držiteľov osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania "Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome" 

Prinášame Vám zopár postrehov, dojmov a zážitkov:


"Vzdelávanie by som odporúčal širšiemu okruhu predsedov SVB aj členom rád, pretože problematika správy bytových domov je veľmi obsiahla a informovanosť vlastníkov bytov často zaostáva.."

Ing. Ivan Bielik, Považský Bystrica


"Hlavným prínosom tohoto vzdelávania bolo to, že sme sa pohybovali hlavne v rovine praxe. Neboli to len prednášky, ale hlavne diskusie k daným témam. Dostali sme množstvo praktických odporúčaní a možností na riešenie našich aktuálnych problémov, týkajúcich sa činnosti SVB - aj ako štatutárov, aj vlastníkov bytov."

Martina Kožuchová, Martin


"Toto školenie ma posunulo vpred, nielen ako predsedníčku, ale aj účtovníčku SVB, no aj ako bežného občana, najmä získaním nových poznatkov a overením si už používaných."

Iveta Tomiová, Martin


Ďakujem za rozšírenie znalostí v problematike správy SVB a poskytnutie návodov, ako čo najúčelnejšie riadiť procesy v bytovom dome."

Ing. Martin Ruman, Martin


"Bola som veľmi spokojná. Obsah vzdelávania priniesol veľa nových informácií hlavne z praxe, lektorské zabezpečenie splnilo moje očakávania a materiály k vzdelávaniu boli spracované prehľadne, dobre čitateľné a s dobrou orientáciou."

Mgr. Jana Mitiľová, Martin


NEPREHLIADNITE!

Ďalší cyklus akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania ZSVB na Slovensku "Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, otvárame koncom roka 2014 - 4. kvartál. Miesto konania bude bližšie určené podľa záujemcov z danej lokality.