ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

POZVÁNKY

PRVÝ odborný on-line seminár ZSaUN a ZSVB na Slovensku 7.4.2021, SPRÁVA BUDOV 2021 - 10.ročník 8. – 10. 9. 2021 Hotel Galeria THERMAL Bešeňová

Súťaž "Najlepšie obnovený bytový dom 2020" predĺžená

Súťaž "Najlepšie obnovený bytový dom 2020" predĺžená až do 19.apríla 2021

Dôležité informácie

Oznámenie o predĺžení času platnosti overenia určených meradiel, NR SR dňa 30.3.2021 prijala zákon 115/2021 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás