ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

Nový profesijný člen - Umyjemto s.r.o.

Umyjemto s.r.o. organizačná zložka Slovensko

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Projekty o Ochrane osobných údajov pre našich členov

Nový partner pri poistení bytových domov

Nový poisťovací agent pri poistení bytových domov, na základe uzavretej rámcovej zmluvy s ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. - Finančné centrum, a.s.

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás