ZSVB na Slovensku

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Novinky

POZOR - Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov

Zverejnenie vyjadrenie MF SR k vykonaniu a doručeniu vyúčtovania za služby spojené s bývaním za rok 2019.

Zverejnenie vyjadrenie MF SR k vykonaniu a doručeniu vyúčtovania za služby spojené s bývaním za rok 2019.

Charakteristika združenia

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB) je dobrovoľné, nezávislé a neziskové združenie právnických osôb registrované v zmysle občianskeho zákonníka. Je členskou organizáciou a združuje Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré vznikli na základe zákona NR SR č. 182 / 1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Združenie - ZSVB bolo založené a zaregistrované 21. marca 1996 v Košiciach ako mimovládna organizácia na pomoc a podporu vznikajúcim spoločenstvám vlastníkov bytov a na poradenskú činnosť. Sídlo ústrednej kancelárie je v Košiciach. Organizačnou zložkou združenia sú regionálne centrá, ktoré pôsobia v mestách Košice, Martin, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Bratislava.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás