Regionálne centrá ZSVB

KONTAKTY | RC ZSVB na Slovensku 

REGIONÁLNE CENTRUM ZSVB na Slovensku Banská Bystrica

Pôsobnosť RC je v Banskobystrickom kraji

Sídlo: Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica

 • Konzultačné hodiny - každý párny týždeň v stredu od 16.00 do 18.00
 • Telefonické konzultácie v pracovných dňoch od 16.00 do 18.00
 • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku  sú spoplatňované 10,- EUR / hod. ( Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.)

Mgr. Juraj ŠKVARKA

 • predseda RC Banská Bystrica od roku 2009
 • člen ZSVB na Slovensku od roku 2003
 • člen Správnej rady ZSVB na Slovensku od roku 2009
 • odborný konzultant

E-mail: rc.b.bystrica@zsvb.sk

mobil: 0904 385 450

REGIONÁLNE CENTRUM ZSVB na Slovensku Bratislava

Pôsobnosť RC je v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji.

Sídlo: Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava  (administratívne centrum KRYM) 1. poschodie, č. dverí 107

 • Konzultačné hodiny - streda od 16.00 do 19.00.
 • Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku sú spoplatňované 20,- EUR / hod. Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.

E-mail: rc.bratislava@zsvb.sk

Ing. Peter CAKL

 • predseda RC Bratislava od roku 2005
 • člen ZSVB na Slovensku od roku 2004
 • člen Správnej rady ZSVB na Slovensku od roku 2007
 • odborný konzultant

mobil: 0905 777 957

mobil: 0948 455 719 – kancelária počas konzultačných hodín

Ing. Miroslav TAKÁČ

 • člen výboru RC Bratislava
 • člen ZSVB na Slovensku od roku 1998
 • zabezpečuje administratívnu agendu a podujatia RC ZSVB na Slovensku
 • odborný konzultant

mobil: 0902 400 076

mobil: 0948 455 719 – kancelária počas konzultačných hodín

Klub ZSVB na Slovensku Levice

Predseda klubu: Alžbeta KUŠNIERIKOVÁ

Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované

podľa individuálnej dohody.

E-mail: klub.levice@zsvb.sk

mobil: 0908 629 926

Klub ZSVB na Slovensku Nitra

Predseda klubu: Pavel ŠMÍDA

Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované

podľa individuálnej dohody.

E-mail: klub.nitra@zsvb.sk

mobil: 0903 728 495

REGIONÁLNE CENTRUM ZSVB na Slovensku Martin

Sídlo : Thurzova 16 / 62,Martin (budova býval.Gen.riaditeľstva ZŤS)Pôsobnosť RC je v Žilinskom kraji a v meste Púchov. 

Konzultačné hodiny: každý párny pondelok od 16,00h do 18,00h

Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku

sú spoplatňované 10,- EUR / hod.

Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.

E-mail: rc.martin@zsvb.sk

Iveta TOMIOVÁ

 • predseda RC od roku 2016
 • člen výboru RC od roku 2013
 • predseda SVB od roku 2013
 • člen ZSVB od roku 1996 (ostatné domy neskôr - 1998,2014)
 • člen správnej rady ZSVB od roku 2016
 • odborný konzultant

Mobil: 0905 793 083

Mail:
rc.martin@zsvb.sk

iveta.tomiova@gmail.com

Klub ZSVB na Slovensku Považská Bystrica

Predseda klubu: Radoslav Harvanec

Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované

podľa individuálnej dohody.

E-mail: klub.povazska@zsvb.sk

mobil: 0903 716 029

Klub ZSVB na Slovensku Kremnica

Predseda klubu: Oľga Krajčiová

Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované

podľa individuálnej dohody.

E-mail: olinka.krajciova@gmail.com

mobil: 0902 809 448

REGIONÁLNE CENTRUM ZSVB na Slovensku Žiar nad Hronom

Pôsobnosť RC je v Žiari nad Hronom a Prievidzi .

Sídlo: A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom

(budova ROLVIS), číslo dverí 38

Konzultačné hodiny: Pondelok od 13.00 do 15.00

Osobné konzultácie pre nečlenov ZSVB na Slovensku

sú spoplatňované 10,- EUR / hod.

Termín konzultácie treba dohodnúť vopred.

E-mail: rc.ziar@zsvb.sk

Ing. Július MALÝ

 • predseda RC Žiar nad Hronom od roku 2007
 • člen ZSVB na Slovensku od roku 1997
 • člen Správnej rady ZSVB na Slovensku od roku 2007
 • odborný konzultant

Mobil: 0905 297 198

pevná linka: 045 / 672 22 01

Klub ZSVB na Slovensku Prievidza

Predseda klubu: Jozef URBAN

Konzultácie pre členov ZSVB na Slovensku sú poskytované

podľa individuálnej dohody.

E-mail: klub.prievidza@zsvb.sk

mobil: 0905 630 893