Videoarchív

MEDIÁLNY MONITORING - VIDEOARCHÍV   

ARCHÍV 2015 

17.11.2015 

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

HOSŤ: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Témy: 

- Hlasovanie a hospodárenie v BD

- Úskalia darovacej zmluvy

- Dedičské konanie05.11.2015

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

HOSŤ: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Témy: 

- Legislatívna úprava hlasovania u nás

- Výhody a nevýhody písomného hlasovania

- Postup prehlasovaného vlastníka

Pozrieť video 29.05.2015

MÉDIUM: Slovenský rozhlas, Rádio Regina

HOSŤ: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Téma: 

Ročné vyúčtovanie

Pozrieť video 30.04.2015

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

HOSŤ: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Témy: 

- Novela bytového zákona – kedy je schôdza alebo zhromaždenie uznášaniaschopné?

- Aké povinnosti pribudli správcom?

- Kto sa môže ocitnúť na "tabuli hanby?"

- Ako sa zmenil príspevok do FPÚaO ?

Pozrieť video 11.03.2015

REPORTÁŽ: NOVINY TV JOJ

HOSŤ REPORTÁŽE: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Téma: 

Výstavba nových lodžií08.02.2015

RELÁCIA: STV - Občan za dverami

HOSŤ: Ing. Otília Leskovská, ÚK ZSVB na Slovensku


Téma: 

Vyúčtovanie spotreby TÚV

Pozrieť video ARCHÍV 2014 


27.11.2014

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

HOSŤ: Petra Jurčáková, prezidentka ZSVB na Slovensku


Témy: 


- Hlasovanie na schôdzi alebo zhromaždení

- Zmeny pri prispievaní do FPÚaO

- Tabule hanby

Pozrieť video 


29.05.2014

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

TÉMA: Poistenie bytových domov

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


21.05.2014

RELÁCIA: FOKUS PENIAZE - SPOTREBITEĽ

TÉMA: Práva a povinnosti vo vzťahu správca domu a majitelia bytov 

(priamy vstup Mgr. Juraj ŠKVARKA – predseda RC ZSVB na Slovensku Banská Bystrica) 

Pozrieť video 


15.05.2014

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

TÉMA: Novela zákona o dobrovoľných dražbách 

(reportáž Petra JURČÁKOVÁ – aký význam majú dražby v bytových domoch) 

Pozrieť video 


07.05.2014

RELÁCIA: FOKUS PENIAZE - SPOTREBITEĽ

TÉMA: Ako správne čítať ročné vyúčtovanie za byt a ako ho reklamovať

(priamy vstup Mgr. Juraj ŠKVARKA – predseda RC ZSVB na Slovensku Banská Bystrica) 

Pozrieť video 


17.04.2014

RELÁCIA: Relácia Energetika

TÉMA: Príspevok v rámci veľtrhu CONECO 2014

(reportáž Petra JURČÁKOVÁ – príspevok k obnove bytového domu) 

Pozrieť video 


10.04.2014

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO

TÉMA: Správa o hospodárení v BD, príspevok do FPÚaO, povinnosti správcu a spoločenstiev

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


06.05.2014, Televízia TA3

TÉMA: Blíži sa čas vyúčtovania

HOSTIA: Ing. Peter CAKL - predseda RC ZSVB na Slovensku Bratislava

Pozrieť video 


13.02.2014

TÉMA: Poistenie bytových domov a Ochrana osobných údajov v praxi 

REPORTÁŽ: Seminár konaný 12.2.2014 na tému : "Poistenie bytových domov a Ochrana osobných údajov v praxi"

Pozrieť video 


06.02.2014

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Legislatívna úprava - Zákon o ochrane osobných údajov

Ako je u nás ochrana údajov legislatívne upravená, postačí bezpečnostná smernica alebo bezpečnostný projekt, ako sa zmena zákona premietne do reálneho života

(reportáž – Petra Jurčáková – zverejňovanie údajov vo vývesných tabuliach a obrazového záznamu z kamerového systému v bytovom dome) 

Pozrieť video 


09.01.2014, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Nebytové priestory a legislatíva, nájom a prenájom NP, práva a povinnosti majiteľov NP

(priamy vstup)

Pozrieť video ARCHÍV 2013 


14.02.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Charakteristika nájomnej zmluvy, rozdiel medzi nájmom hnuteľných vecí a nehnuteľností, povinnosti prenajímateľa i nájomcu

(reportáž – Ing. Ľubomíra Čapkovičová – reportáž ohľadom prenájmu bytov v bytovom dome) 

Pozrieť video 


21.03.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Spoločné časti a zariadenia v BD, príspevky do FPÚaO, práva a povinnosti vlastníkov

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


02.05.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Schôdze a zhromaždenia v BD, ako správne hlasovať a pravidlá pri písomnom hlasovaní

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


06.06.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Rekonštrukcie bytov a legislatíva, oznámenie a stavebné povolenie, neodborné rekonštrukcie

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


13.06.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Legislatívna úprava susedských sporov, najčastejšie spory medzi susedmi, súd alebo mediácia

(reportáž – Petra Jurčáková – riešenie susedských sporov v bytovom dome a s tým súvisiaci §11 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.) 

Pozrieť video 


07.11.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Legislatívna úprava vymáhania škody, spôsoby náhrady škody, poistenie majetku, úskalia súdnych sporov

(reportáž – Petra Jurčáková – poistenie bytového domu a poistenie tzv. krížovej zodpovednosti)

Pozrieť video 


19.12.2013, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Susedské spory v BD, trovy exekúcie, náhrada škody na zdraví

(priamy vstup)

Pozrieť video 


27.12.2013, Televízia NAŠA

RELÁCIA: Obnovme si domov 06/2013 

POPIS: Odborná spolupráca a finančná podpora na výrobe relácií magazínu "Obnovme si domov"

Pozrieť video 


22.11.2013, Televízia NAŠA

RELÁCIA: Obnovme si domov 05/2013 

POPIS: Odborná spolupráca a finančná podpora na výrobe relácií magazínu "Obnovme si domov"

Pozrieť video 


06.11.2013, Televízia NAŠA

RELÁCIA: Obnovme si domov 04/2013 

POPIS: Odborná spolupráca a finančná podpora na výrobe relácií magazínu "Obnovme si domov"

Pozrieť video 


12.10.2013, Televízia NAŠA

RELÁCIA: Obnovme si domov 02/2013 

POPIS: Odborná spolupráca a finančná podpora na výrobe relácií magazínu "Obnovme si domov"

Pozrieť video 


01.10.2013, Televízia NAŠA

RELÁCIA: Obnovme si domov 01/2013 

POPIS: Odborná spolupráca a finančná podpora na výrobe relácií magazínu "Obnovme si domov"

Pozrieť video ARCHÍV 2012 


23.02.2012, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Susedské spory, právna úprava, výhody riešenia susedských sporov pomocou mediácie

(reportáž – Petra Jurčáková – par. 11, ods. 5 zákona č.182/1993 a riešenie sporov v bytovom dome) 

Pozrieť video 


22.03.2012, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Aké dôsledky má konanie neplatičov, spôsoby vymáhania dlhov, dražby bytov

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


19.04.2012, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Čo musí obsahovať nájomná zmluva, rozdiel medzi nájomnou a podnájomnou zmluvou, najčastejšie problémy pri nájmoch bytov a domov

(reportáž – Ing. Ľubomíra Čapkovičová – reportáž ohľadom prenájmu bytov v bytovom dome) 

Pozrieť video 


31.05.2012, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Správa BD, FPÚaO, hlasovanie a zvolanie schôdzí a zhromaždení 

(priamy vstup) 

Pozrieť video 


22.11.2012, RTVS

RELÁCIA: FOKUS PRÁVO 

TÉMA: Práva a povinnosti v bytových domoch, údržba bytových a nebytových priestorov

(priamy vstup)

Pozrieť video