Novinky

Nový profesijný člen - Umyjemto s.r.o.


Predstavujeme Vám nového profesijného člena :

Umyjemto s.r.o organizačná zložka Slovensko

Činnosť :

- čistenie fasád, odstraňovanie nánosov na fasáde,

- nátery fasád bytových domov,

- výškové čistenie - strechy, odkvapy a ťažko prístupné miesta,

- čistenie a umývanie hál a priemyselných objektov,

- odstraňovanie graffiti.

Adresa :

Blagoevova 9, 851 04  Bratislava

Konateľ :

Volejníček Marek 

Kontakt :

0944 131 260

volejnicek@umyjemto.cz

www.umyjemto.sk


Zástupca pre Košický a Prešovský kraj:
René  Polačok 
mobil : 0948 731 211
polacok@umyjemto.sk