Novinky

OZNÁMENIE - Aktivácia elektronických schránok sa predlžuje !!!

Aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby zapísané v inom ako Obchodnom registri, kde patria spoločenstvá vlastníkov bytov sa predlžuje.

Podľa indikatívneho harmonogramu je dátum aktivácie elektronických schránok 1.11.2020