Dražobná činnosť , poradenstvo

PARTNERI ZSVB | DRAŽOBNÁ ČINNOSŤ A PRÁVNE PORADENSTVO 

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Lemeš, advokát  (právnik na komerčnej báze)

poskytovanie právneho poradenstva a pomoci klientom na komerčnej báze v občianskoprávnych a obchodných veciach vrátane zastupovania v súdnom a exekučnom konaní, prípravy a spripomienkovania zmlúv a iných právnych dokumentov.


JUDr. Matúš Lemeš, advokát (právnik na komerčnej báze) 

Advokátska kancelária 


Kuzmányho 29, 040 01 Košice

tel./fax: +421 55 694 1092 

mobl: +421 948 095 971 

e-mail: office@advokat-lemes.sk

web: www.advokat-lemes.sk


------


AUKTION assist, s.r.o.

Dobrovoľné dražby, realitná činnosť, poskytovanie právnych služieb 


adresa sídla: Lovčica č. 40, 966 23 Lovčica – Trubín 

kancelária: Nám. MS 6, 965 01 Žiar nad Hronom


konateľ spoločnosti: Július Holečka, tel.: 0909 143 442, e-mail: auktionassist@gmail.com

kontaktná osoba: JUDr. Anna Holečková, tel.: 0948 252 419, e-mail: auktionassist@gmail.com

web: www.auktion-assist.sk


------


Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Organizovanie dobrovoľných dražieb, faktoring a forfaiting 


Adresa: Masarykova 21, 040 01 Košice

Mobil: 0911 420 800, 0903 420 800

e-mail: pds@profesionalnadrazobna.sk

web: www.profesionalnadrazobna.sk


kontaktná osoba: Beáta Dzurikova, mobil: 0903 609 233

kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Dzurik, mobil: 0902 320 800

e-mail: dzurik@profesionalnadrazobna.sk