Ochrana osobných údajov

PARTNERI ZSVB | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TOMIRA s.r.o. 

Od roku 2001 sa venujú ochrane osobných údajov. Ku dňu 22.9.2017 vyškolili viac ako 2500 oprávnených osôb vypracovali Bezpečnostný projekt pre viac ako 5900 spokojných klientov, a v 21 prípadoch klinetov zastupovali priamo pri samotnej kontrole, za ktorú preberajú plnú zodpovednosť. Na základe vzájomnej dohody, poskytujú naším členom služby za zvýhodnených cenových podmienok.

Dôležité upozornenie: V roku 2016 bolo zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu (GDPR). Toto nariadenie sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. . Všetky spoločnosti sú povinné prijať opatrenia podľa tohto nariadnia najneskôr do 25. mája 2018, kedy začne byť nariadenie účinné. Maximálna pokuta bude až 20 mil. EUR


kontaktná osoba: Ing. Miroslav LISÝ

adresa: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice

INFOLINKA: 055 / 20 20 220, 055/ 20 20 222

e-mail: info@tomira.sk

web:  www.tomira.sk,  REFERENCIE    GDPR


V prípade záujmu zo strany členskej základne o využitie tejto nadštandardnej ponuky sa prosím informujte na hore uvedenej INFOLINKE, prípadne si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku tu : ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU


G & Partners, s.r.o.

komplexné vypracovanie bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov,

školenia z problematiky ochrany osobných údajov, vykonávanie auditov 


kontaktná osoba: PhDr. Jana Géciová

adresa: Mudroňova 29, 040 01 Košice

tel. č.: 0917 610 333 – kancelária

mobil: 0903 608 164

e-mail: projekty@bezpecnostneprojekty.sk