Stavebná činnosť

PARTNERI ZSVB | KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE STAVEBNÚ ČINNOSŤ    

B - komplex s.r.o.

kompletná obnova bytových domov (zateplenie budov, sanácia balkónov), výmena okien, hydroizolácia striech,

rekonštrukcia výťahov, elektroinštalácia, poradenstvo, vlastný zdroj kúrenia a ohrev teplej vody ( tepelné čerpadlá ) 


kontaktná osoba: Gabriel Horňák

adresa: Rastislavova 104, 040 01 Košice

( vstup cez Južnú triedu 121 )

telefón: 055 / 632 33 33

fax: 055 / 632 33 32

mobil: 0905 753 573

e-mail: bkomplex@bkomplex.sk

web: www.bkomplex.sk


------


EKONOMSERVIS s.r.o.

kompletná obnova bytových domov, rekonštrukcia balkónov – nová technológia 


kontaktná osoba: Dušan Vaček

adresa: Staškov 536, 023 53 Staškov

Stredisko: Výhonská 1 ( areál Drevony ), 835 01 Bratislava

mobil: 0901 706 607

e-mail: ekonomservis.vacek@gmail.com

web: www.ekonomservis.sk


------


Elaut Baumont s.r.o. 

zatepľovanie budov, projektovanie a uskutočňovanie stavieb, energetické poradenstvo 


kontaktná osoba: Ing. Mikuláš Serdula

adresa: Študenstská 1440/3, 069 01 Snina

prevádzka: Budovateľská 2204 ( budova bytového družstva), 069 01 Snina

telefón: 057 / 762 25 30, 057 / 758 09 80

fax: 057 / 758 09 81

mobil: 0905 730 118

e-mail: serdula@elautbaumont.sk

web: www.elautbaumont.sk


------


Epitrend, s.r.o.

komplexná obnova bytových domov (zateplenie, výmena okien, výťahy, spol. rozvody elektriny a ZTI)

financovanie, inžiniering 


Pobočka Košice:

adresa: Rastislavova 104 – vstup cez Južnú triedu č. 121, 040 01 Košice

konateľ: Martin Joščak, M: +421 907 298 472, E: joscak@epitrend.sk

kontaktná osoba: Daniel Hric, M: +421 915 979 909, E: hric@epitrend.sk


Pobočka Bratislava:

adresa: Miletičova 7, 821 08 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Urdzik, M: +421 903 590 125, E: urdzik@epitrend.sk

web: www.epitrend.sk


------


Reinter s.r.o.

Komplexná revitalizácia bytových domov, výstavba občianskych stavieb, rodinných domov, projekčná činnosť 


Sídlo:

Fidlíkova 5577 / 5, 066 01 Humenné


Pobočka Košice:

Svätoplukova 36, 040 01 Košice


Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Pčola ml.

Mobil : 0902 998 824, Mail: jaro@reinter.sk

web: www.reinter.sk


------


IZOLA Košice s.r.o.

komplexné zateplenie a obnova bytových domov, opravy a rekonštrukcie plochých striech, expertízne posudky, projekty obnovy domov, inžinierska činnosť, energetická certifikácia 


kontaktné osoby: 

Ing. Jaroslav Varga, CSc. 0905 902 644 - konateľ

Ing. Stanislav Jurko 0905 741 139 – vedúci strediska realizácií - projekty a realizácie

Ing. Ivona Valocká 0905 489 314 – inžinierska činnosť a poradenstvo 


adresa: Textilná 8, 040 12 Košice

telefón: 055/678 43 88, 625 22 54, 625 33 86

fax: 055 / 411 839, 678 01 20

e-mail: izola@izola.sk

web: www.izola.sk


------


IZOLPLAST s.r.o.

stavebné hydroizolácie, zatepľovacie a špeciálne stavebné práce 


adresa: Rastislavova 87/A, 040 01 Košice

kontaktná osoba: Juraj Šošovička

Telefón : 055 / 729 69 70 – 1

Fax : 055 / 729 69 72

mobil: 0903 653 644

e-mail: izolplast@izolplast.sk

web: www.izolplast.sk


------


KNAUF Insulation a. s.

výroba tepelných, akustických a protipožiarnych izolácií z minerálnej vlny 


adresa: Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

kontaktná osoba: Ing. Karol Tužinský

telefón: 045 / 683 31 11, 683 35 59

fax: 045 / 683 35 01

mobil: 0907 832 420

e-mail: karol.tuzinsky@knaufinsulation.com

web: www.knaufinsulation.sk


------


MAJO - STAV, s.r.o.

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, zatepľovanie, rekonštrukcia a modernizácia bytových domov, zámočníctvo, izolatérstvo 


adresa: Pri Hati 10, 040 01 Košice

kontaktná osoba: Jozef Marenčin

telefón: 055 / 625 51 90

fax: 055 / 625 52 90

mobil: 0905 278 935


Pobočka: 

Banícka 799, 058 01 Poprad

telefón : 052 / 772 31 86 


e-mail: majo@majo-stav.sk

web: www.majo-stav.sk


------


MARBOX, s.r.o.

Výroba a montáž poštových schránok, montáž dorozumievacích a prístupových systémov 


Adresa:

Golianova 25, 040 18 Košice


Kontaktná osoba: Ing. Milan Martinásek

Telefón : 055 / 677 18 69

Mobil : 0905 365 207

E-mail : marbox@marbox.sk

Web : www.marbox.sk


------


MONTY PRO, s.r.o.

Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb. 


adresa: Mierová 4, 821 05 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Erika Potocká

mobil: 0917 430 624

e-mail: potocka@montypro.sk

web: www.zateplenie.sk


------


REHAU s.r.o.

Dodávateľ systémov REHAU pre okná, dvere, zimné záhrady a fasády 


Adresa: Kopčianska 82 A, 850 00 Bratislava 


Kontaktná osoba: Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD., mobil : 0905 440 820, mail: peter.suchanek@rehau.com

Kontaktná osoba: Ing. arch. Marián Macko, mobil : 0905 449 442, mail: marian.macko@rehau.com

Telefón: 02 / 682 091 24 – 26, 02 / 682 091 14

Fax: 02 / 638 134 22

web: www.rehau.sk


------


Rekob, s.r.o.

Komplexná obnova bytových domov 


adresa sídla:

Humenská 27, 040 11 Košice 


prevádzka: 

Rastislavova 104 – vstup cez Južnú triedu č. 121, 040 01 Košice 


kontaktná osoba: Martin Joščak

mobil: 0907 298 472

e-mail: rekob@rekob.sk

web: www.rekob.sk


------


Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

divízia Weber – Terranova - kontaktné zatepľovacie systémy, balkónové systémy, suché zmesi, hydroizolačné a sanačné systémy

sídlo: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

linka: www.weber-terranova.sk


Distribučné sklady:

adresa: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

kontaktná osoba: Ing. Andrea Mešková

mobil: 0911 107 478

e-mail: andrea.meskova@e-weber.com 


adresa: Zvolenská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica

kontaktná osoba: Ing. Ján Otiepka

Mobil: 0905 338 628

e-mail: jan.otiepka@e-weber.com


adresa: Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina

kontaktná osoba: Zuzana Pecková

mobil: 0905 431 674

e-mail: zuzana.peckova@e-weber.com


adresa: Hraničná 2, 040 17 Košice – Barca

kontaktná osoba: Erik Seman

mobil: 0905 888 409

e-mail: erik.seman@e-weber.com------


SPOLBYT, s.r.o. Poprad

stavebno-obchodná a správcovská spoločnosť, rekonštrukcie budov, kompletná výmena stúpačkových rozvodov s oprávnením na odstraňovanie azbestových materiálov 


adresa: Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad

kontaktná osoba: Jozef Beck

mobil: 0905 440 820

fax: 052 / 773 37 76

telefón: 052 / 773 37 78

e-mail: spolbyt@spolbyt.sk

web: www.spolbyt.sk


------


Stavcentrum SK, s.r.o.

Kompletná obnova bytových domov Kompletný inžiniering – v rozsahu podľa dohody (projekt, stavebné konanie, odborné poradenstvo, prepočty fondu opráv, energetická bilancia, príprava žiadostí o úver zo ŠFRB, bánk, stavebných sporiteľní, prezentácia na schôdzi / zhromaždení vlastníkov bytov a NP)

Realizácia obnovy domu - (zateplenie, odstránenie systémových porúch, modernizácia domu)

Energetický certifikát 


adresa: Fabíniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves

web: www.stavcentrum.sk


kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jančíková

mobil: 0903 171 791

e-mail: jancikova@stavcentrum.sk


kontaktná osoba: Renáta Hrabovská

mobil: 0911 964 457

e-mail: stavcentrum.hrabovska@gmail.com


------


TwinStav, s.r.o. 

komplexná obnova bytových domov – zateplenie fasád, rekonštrukcie balkónov a loggií, rekonštrukcie plochých striech, výmena výplní stavebných otvorov, poradenstvo, spracovanie projektovej dokumentácie 


adresa: Lesnícka 9, Košice

Prevádzka: Hroncova 5, Košice

kontaktná osoba: Ing. Stanislav Uličný

mobil: 0918 431 801

e-mail: twinstav@twinstav.sk

web: www.twinstav.sk