easy wysiwyg site builder software

ZSVB na Slovensku

DATABÁZA PROFESIJNÝCH PARTNEROV

PARTNERI ZSVB | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

TOMIRA s.r.o. 

Od roku 2001 sa venujú ochrane osobných údajov. Ku dňu 14.1.2017 vypracovali Bezpečnostný projekt pre viac ako 4000 spokojných klientov, vyškolili už 2270 osôb a v 17 prípadoch klinetov zastupovali priamo pri samotnej kontrole, za ktorú preberajú plnú zodpovednosť. Na základe vzájomnej dohody, poskytujú naším členom služby za zvýhodnených cenových podmienok.


kontaktná osoba: Ing. Miroslav LISÝ

adresa: Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice

INFOLINKA: 055 / 20 20 220, 055/ 20 20 222

e-mail: info@tomira.sk

web: www.tomira.skREFERENCIE


V prípade záujmu zo strany členskej základne o využitie tejto nadštandardnej ponuky informujte sa prosím na hore uvedenej INFOLINKE, prípadne si vyžiadajte nezáväznú cenovú ponuku tu : ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU